Mizner Plaza Shopping Center

112 NE 2nd Street

Boca Raton, Fl 33432

Located at the Southern end of 

The Popular Mizner Park

'Boca Raton's Downtown'

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon